شبکه اجتماعی سیتی تومب

شبکه اجتماعی سیتی تومب

https://www.citytomb.com سیتی تومب یک وبسایت اجتماعی است برای عزیزان تان که فوت شده اند.

سیتی تومب یک وبسایت اجتماعی است برای عزیزان تان که فوت شده اند.
با عضویت در سیتی تومب و ایجاد صفحه یادبود برای عزیزانتان که فوت شده اند ، عکس ها ، فیلم ها ، زندگی نامه و خاطراتشان را در صفحه یادبود قرار دهید تا برای همیشه ماندگار بماند. اطلاعیه ها ، پیام های تسلیت و اخبار مربوط به مراسم عزیزان فوت شده را برای اطلاع بستگان و آشنایان در صفحه یادبود قرار دهید.
عضویت در سیتی تومب به صورت گام به گام و آسان می باشد.

آخرین نمونه کارها

بابت سفارش پروژه با ما تماس بگیرید

با کمترین هزینه و کمترین زمان

سفارش پروژه